ปลาทอง

เมื่อเป็นแบบนี้คนขายก็จะแข่งขันด้านจำนวนทำให้ไร้คุณภาพ

คุณกาญจน์ณา : กรมส่งเสริมการส่งออกมีการจัดหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งออกปีละ 4 ครั้งๆละ 150 คน ในปี พุทธศักราช 2546 อบรมไปแล้ว 3 รุ่น สำหรับรุ่นท้ายที่สุดส.ค. พุทธศักราช2546 ซึ่งก็เต็มแล้ว พอใจเข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้า
ดร.ยนต์ : กรมส่งเสริมการส่งออกและก็จะจัดอบรมรุ่นพิเศษเฉพาะผู้ส่งออกปลางดงามจะได้ไหม
คุณสุวรรณา : มิได้ เนื่องจากควรมีการจัดแผนล่วงหน้าเป็นปี เนื่องจากว่าจะต้องมีรายจ่ายสำหรับการจัดการจัดอบรม ขอเสริมข้อมูลสถิติการส่งออกที่ปรากฏเป็นปลามีชีวิตโดยตลาดนำเข้าเป็นสหรัฐฯ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าปลาไทยมีคุณภาพดีแข็งแรง
ดร.ยนต์ : การจัดงานแบบอะควารามาจะทำเป็นไหม ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ส่งออกแจ้งเหตุมุ่งหวังมา
คุณสุวรรณา : ในขั้นตอนต่อไปเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาปัญหาการส่งออกปลาสวย
คุณนิธิพัฒน์ : เกี่ยวกับตลาดโลกปลางาม ภาวะโดยรวมจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับพ่อค้า ออกจะเงียบ เพราะว่า
ประการอันดับที่หนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งเป็นปัญหาต่อการค้าขายก็ยังมีอยู่แม้กระนั้นจำนวนต่ำลงจากปีกลาย มีการแปรผันในตลาดปลางามพอเหมาะพอควร ทำให้ผู้นำเข้าบางรายปิดกิจการ
ประการลำดับที่สอง การค้าย้ำประเภทปลา ที่ผ่านมาแบบอย่างแนวทางการขายเป็นลักษณะ Whole Package ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้นำเข้าเริ่มค้นหาผู้สร้างโดยตรง ด้วยเหตุว่าปีที่ล่วงเลยไปพวกเรามีการชิงชัยด้านราคาแพง ผู้บริโภคบีบพวกเราให้มีการแข่งด้านตลาดตลอดระยะเวลา เมื่อเป็นแบบนี้คนขายก็จะแข่งขันด้านจำนวนทำให้ไร้คุณภาพ ซึ่งราคากับประสิทธิภาพจะสวนกัน จากประสิทธิภาพที่ด้อยลง ลูกค้าก็จะหนีไปพบผู้ค้าประเทศอื่น
ประการลำดับที่สาม การประลอง มีการแข่งภายในประเทศ รวมทั้งระหว่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น จีน เวียดนาม มีการส่งออกปลางามเยอะขึ้นเรื่อยๆ จากการไปงานแข่งขันปลาที่ได้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวียดนามได้วิวัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวยสดงดงามมากขึ้นมากมาย ในปริมาณนี้มีปลาไทยด้วย เนื่องจากมีผู้ส่งออกของไทยส่งลูกปลาไปจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย หากมีการส่งบิดามารดาชนิดไปด้วยข้างใน 2 ปี เขาก็สามารถผลิตปลาแข่งขันกับไทยได้
สำหรับปลาทองรันยก คลอด 100 ตัว จะมีปลางามๆ10 ตัว ต่อ 1 ครอกแค่นั้น ส่วนปลาทรงเครื่องในเวลานี้จีนผลิตได้เป็นหมื่นๆตัว ในอนาคตเวียดนามจะเป็นคู่ปรับที่สำคัญอีกประเทศหนึ่ง ดังนี้ผู้ส่งออกจะต้องคิดเสมอว่า เพราะเหตุใดก็เลยขายของให้กับประเทศคู่ต่อสู้
ประการลำดับที่สี่ ภาวะการส่งออก ในตลาดโลกปลาสวยมีคุณภาพรวมทั้งมาตรฐานดียิ่งขึ้น ระบบการบรรจุดี เดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่มีปัญหาปลาตาย จะมีแม้กระนั้นปัญหาเกี่ยวกับราคา สำหรับสายพันธุ์ปลาประเภทใหม่จะทำตลาดดี ชาวไทยเก่ง มีการคิดสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งทำเป็นดีเลิศ ระบบการขนส่งที่ท่าอากาศยานดียิ่งขึ้น ความช้าลดน้อยลง ปลาเสียหาย น้อยเมื่อก่อนส่งปลาไปลูกค้าจะตัดยอดลง
ถ้าเกิดจะเอ่ยถึงจุดเด่น ก็คือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพเนื่องด้วยมีผู้แข่งขันมากขึ้น ผู้เพาะเลี้ยงปลาก็จำต้องปรับเพิ่มประสิทธิภาพมิฉะนั้นในอนาคตจะกำเนิดปัญหาปัญหา การประลองด้านในจะก่อให้ปลามีคุณภาพยังมีจำพวกปลาอีกมากมายที่จะทำแข่งขันราคากัน เป็นต้นว่า ปลาแพทย์สี ขนาด 1 ? นิ้ว อัดฮอร์โมนแล้วขายลดราคา แม้ปลาจำพวกใดมิได้รับความพอใจก็ไร้คุณภาพ ส่วนจุดด้วย ก็คือความมากมายหลาย ยกตัวอย่างเช่น ปลา Crossbreed ตลาดในประเทศมีคนพอใจ แต่ว่าเพื่อการส่งออกจะหาพันธืปลาเริ่มแรกมิได้เนื่องจากผู้เลี้ยงปลาเปลี่ยนแปลงบ่อไปเลี้ยงปลา Crossbreed ปลา Crossbreed จะเป็นที่นิยมในระยะสั้น บางทีอาจเพียงแต่ 6 เดือน ในงานวอเตอร์ซูราวกับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล หมดอายุเร็วมาก พวกปลาตกรุ่นนำปลาไปทำอะไร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี มีปลาใบหน้าแปลกๆในแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับเมืองนอก ถ้าเกิดเป็นปลารับประทานเนื้อ ปลาท้องถิ่นจะหายไป ส่วนภาคใต้ ส่งปลาไปๆมาๆเลเซีย โดยนำปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดไทยไปให้ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์นกิน จำเป็นที่จะต้องสงวนชนิดปลาท้องถิ่นไว้ด้วย
ก่อนหน้านี้ผู้สร้างชิงชัยผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันหมด ทำให้กิจการค้าจะไม่จีรัง ลักษณะแบบนี้ราวกับมันสำปะหลัง อะไรดีแห่กันทำ ถึงเวลาหนึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดการสิ้นไปแก่ผู้ซื้อผู้ส่งออก
สำหรับเพื่อการท่องเที่ยวกับปลาสวยสดงดงาม เห็นด้วยเนื่องจากว่างานอะควารามา รวมทั้งวอเตอร์ซู มีคนท่องเที่ยวมากมาย ด้วยเหตุดังกล่าว พวกเราควรจะจัดงานให้มีภาพรวมในลักษณะนานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมืองไทยมีสถานที่ไม่น้อยกว่างานอะควารามาโดยจัดเป็นซุ้มแสดงปลางดงาม ในส่วนของงานวันประมงก้มเกล้าฯ ไม่มีบูธส่งออก ลูกค้าเมืองนอกเข้ามาเป็นด้วยเหตุว่ามีการชักชวน เมื่อซักถามผู้ส่งออกเป็นการจำหน่าย โดยเหตุนี้ราชการควรจะเกื้อหนุนเป็นแบบนานาประเทศ