Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Quốc tế
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017

Pháp luật Quốc tế


Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu
13/2011/TB-LPQT 14/03/2011

Hiệp định Việt Nam và U-dơ-bê-ki-xtan về đấu tranh chống khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác

   

Hiệp định về Tự vệ của WTO

  04/04/2005

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp  hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 4 tháng 4 năm 2005)

  18/05/2004

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ ngày 18 tháng 05 năm 2004

  22/04/2004

Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapor ngày 22 tháng 4 năm 2004

  14/11/2003

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản ngày 14 tháng 11 năm 2003

07/LPQT 14/02/2003

Hiệp định của Bộ ngoại giao số 07/LPQT ngày 14 tháng 2 năm 2003 giữa hính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa AI-XO-LEN về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

39/LPQT 21/05/2002

Hiệp định của Bộ ngoại giao số 39/LPQT ngày 21 tháng 5 năm 2002 về tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ

  2002

Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

  15/12/2001

Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hoạt động của tổ chức đầu tư tư nhân hải ngoại tại Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2001

  14/11/2001

Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipines ngày 14 tháng 11 năm 2001 về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

  14/09/2001

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh  tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ ngày 14 tháng 9 năm 2001

  01/01/2001

Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua bưu chính

   

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  25/04/2000

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nam Phi ngày 25 tháng 4 năm 2000

  16/09/1999

Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi Lê ngày 16 tháng 9 năm 1999 về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

  24/03/1998

Hiệp định thương mại giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 24 tháng 3 năm 1998

  22/04/1997

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Na uy ngày 22 tháng 4 năm 1997

  13/14/1995

Hiệp định thương mại và mậu dịch giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Canada ngày 13 tháng 11 năm 1995

  23/03/1995

Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonexia ngày 23 tháng 3 năm 1995

  15/05/1994

Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ai Cập ngày 15 tháng 5 năm 1994

  02/05/1994

Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran về thúc đẩy hợp tác xúc tiến thương mại  ngày 2 tháng 5 năm 1994

  03/04/1993

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày 3 tháng 4 năm 1993

  29/10/1992

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Singapor về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 29 tháng 10 năm 1992

  03/07/1992

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ ngày 3 tháng 7 năm 1992 về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

   

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển về nhận trở lại công dân

  26/05/1992

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 26 tháng 5 năm 1992

  13/04/1992

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia ngày 13 tháng 4 năm 1992

   

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Thái Lan về Hợp tác song phương nhằm loại trừ nạn buôn bán nười, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn  bán

  14/02/1992

Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 14 tháng 2 năm 1992

   

Hiệp định về Quy tắc xuất xứ

   

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Indonexia

   

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Thái Lan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

   

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Italia khuyến khích và bảo hộ đầu tư

   

Hiệp định giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về viện trợ hàng hóa nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ

   

Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonexia

   

Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Italia

   

Hiệp định vận chuyển hàng không giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vua SULTAN VA VANG DIPERTUAN của nước Bruney DARUSSALAM

   

Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonexia

   

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

   

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

  11/08/1992

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Malaixia ngày 11 tháng 8 năm 1992

  12/04/1991

Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ba Lan ngày 12 tháng 4 năm 1991

   

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ôxtrâylia

   

Hiệp định riêng hỗ trợ tăng cường quản lý bằng pháp luật ở Việt Nam giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

87/QĐ-CTN 05/06/2000

Quyết định của Chủ tịch nước số 87/QĐ-CTN ngày 5 tháng 6 năm 2000 về việc phê chuẩn hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa XIRI

120 QĐ/CTN 14/07/2000

Quyết định của Chủ tịch nước số 120 QĐ/CTN ngày 14 tháng 7 năm 2000 về việc phê chuẩn hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp

58 QĐ/CTN 03/06/1999

Quyết định của Chủ tịch nước số 58 QĐ/CTNngày 3 tháng 6 năm 1999 về việc phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

53QĐ/CTN 12/05/1999

Quyết định của Chủ tịch nước số 53QĐ/CTN ngày 12 tháng 5 năm 1999 về việc phê chuẩn hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN

  01/07/1990

Hiệp định khung về các điều kiện và thủ tục ngày 1 tháng 7 năm 1990 - 30 tháng 6 năm 1995 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Thụy Điển về việc Thụy Điển cung cấp các nguồn tài trợ với mục đích phát triển cho Việt Nam

   

Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

  1993

Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993

  1988

Công ước liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)

  27/01/1980

Công ước Viên về luật điều ước quốc tế

  26/10/1961

Văn kiện công ước quốc tế về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng

Công ước Guadalajara 18-9-1961

Công ước bổ sung công ước VACSAVA để thống nhất một số quy tắc liên quan tới chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không được thực hiện bởi một người khác không phải là người chuyên chở theo hợp đồng

  10/06/1958

Công ước về Công nhân và thi hành các quyết định trọng  tài nước ngoài năm 1958

  19/06/1948

Công ước về công nhân quốc tế các quyền đối với tàu bay

   

Công ước về Công nhân và  thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài

   

Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Bảo vệ người tiêu dùng

   

Hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chú thích

   

Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế

  27/04/1896

Bộ luật dân sự Nhật Bản

   

Luật về cơ quan công tố Hàn Quốc

   

Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

   

Thỏa ước La hay về Đăng ký Quốc tế kiểu dáng Công nghiệp

  1948

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc

171/QĐ/CTN

22/11/1999

Quyết định của Chủ tịch nước số 171 QĐ/CTN ngày 22 tháng 11 năm 1999 về việc phê chuẩn những sửa đổi, bổ sung hiến chương, Công ước của ITU

  28/09/2001

Nghị quyết 1373 ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Hội đồng bảo an liên hợp quốc về phong tỏa, tịch thu tài sản của các phần tử khủng bố và tài trợ cho khủng bố


Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cam kết về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong WTO 551
2 LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN PHÁP 432
3 LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ 460
4 LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MALAYSIA 424
Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.