Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Lao động - BHXH » Văn bản pháp luật về Công đoàn
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản pháp luật về Công đoàn

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

12/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

11/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2008 Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN

31/12/2007

Thông tư liên tịch của Bộ Lao động VN số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31 tháng 12 năm 2007 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty TNHH

22/2007/TT-BLĐTBXH

23/10/2007

Thông tư Hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động

133/2007/NĐ-CP

08/08/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH

20/04/2007

Thông tư liên tịch của Tổng liên đoàn lao động VN – Bộ lao động – Thương binh và xã hội số 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20 tháng 04 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban hành chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

96/2006/NĐ-CP

14/09/2006

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2006 Hướng dẫn thi hành điều 153 Bộ luật lao động về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

04/2006/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN

21/06/2006

Thông tư Liên tịch của Bộ lao động – Thương binh và xã hội – Tổn liên đoàn lao động VN số 04/2006/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 21 tháng 6 năm 2006 Hướng dẫn thi hành khoản 3, điều 1 Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc tham gia ý kiến của Đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động với cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh trong quan hệ lao động

40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTW

MTTQVN-TLĐLĐVN

12/05/2006

Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12 tháng 5 năm 2006 Hướng dẫn về kinh phú bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân

119/2004/TTLT – BTC – TLĐLĐVN

08/12/2004

Thông tư liên tịch Bộ tài chính – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 119/2004/TTLT – BTC – TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 Hướng dẫn trích nộp kinh phú công đoàn

126/2003/TTLT/TC-TLĐ

19/12/2003

Thông tư liên tịch của Bộ tài chính – Tổng liên đoàn lao động việt nam số 126/2003/TTLT-TC-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2003 Sửa đổi thông tư liên tịch số 73/1999/TTLT –BTC-TLĐ ngày 16/6/1999 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

01/08/2003

Thông tư liên tịch Bộ tài chính – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 74/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 1 tháng 8 năm 2003 Hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với cac doanh   nghiệp ngoài quốc doanh

93/2002/NĐ-CP

11/11/2002

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

79/TLĐ

11/06/1996

Thông tri của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 79/TLĐ ngày 11 tháng 6 năm 1996 Hướng dẫn thi hành một số điểm trong bản quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời (ban hành kèm theo QĐ số 81/QĐ-TLĐ ngày 17/1/1996 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam)

05/TT-LB

12/01/1994

Thông tư của Liên bộ tài chính – Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam số 05/TT-LB ngày 12 tháng 1 năm 1994 Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% BHXH do tổng liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.