Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Lao động - BHXH » Văn bản pháp luật về Bảo hiểm Xã hội
Thứ năm, 21 Tháng 9 2017
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm Xã hội

Email In PDF.

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

54/2011/TT-BTC

28/04/2011

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

13/2011/TT-BLĐTBXH

27/04/2011

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ

2/2011/TT-BLĐTBXH

20/01/2011

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

32/2010/TT-BLĐTBXH

25/10/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

86/2010/NĐ-CP

13/08/2010

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

41/2009/TT-BLĐTBXH

30/12/2009

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

09/2009/TTLT-BYT-BTC

14/08/2009

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

62/2009/NĐ-CP

27/07/2009

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

04/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

01 /2009/TT-BLĐTBXH

14/01/2009

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ

134 /2008/NĐ-CP

31/12/2008

Nghị định Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

L25/2008/BHYT

14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y tế

17/2008/TT-BLĐTBXH

28/08/2008

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ

83/2008/NĐ-CP

31/07/2008

Nghị định chính phủ số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

1333/QĐ-BHXH

21/02/2008

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quyết định số 902/QĐ_BHXH ngày 26/06/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

190/2007/NĐ-CP

28/12/2007

Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

902/QĐ-BHXH

26/06/2007

Quyết định ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

845 /QĐ-BHXH

18/06/2007

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

03/2007/TT-BLĐTBXH

30/01/2007

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

68/2007/NĐ-CP

19/04/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Bảo hiểm Xã hội bắt buộc

71/2006/QH11

12/07/2006

Luật Bảo hiểm Xã hội

63/2005/NĐ-CP

16/05/2005

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 Ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế

6/2003/TT/BLĐTBXH

21/02/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.

1/2000/BLĐTBXH

17/01/2000

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.

21/LB/TT

18/06/1994

Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc

66/CP

30/09/1993

Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

43/CP

22/06/1993

Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.