Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Lao động - BHXH » Thông tư về Lao động - Tiền lương
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Thông tư về Lao động - Tiền lương

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

12/2011/TT-BLĐTBXH

26/04/2011

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

7/2011/TT-BLĐTBXH

15/04/2011

Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

48/2011/TT-BTC

08/04/2011

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

6/2011/TT-BLĐTBXH

30/03/2011

Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

12/2011/TT-BYT

15/03/2011

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

11/2011/TTLT-BYT-BNV

28/02/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học

4/2011/TT-BLĐTBXH

25/02/2011

Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

3/2011/TT-BNV

25/01/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

1/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

10/01/2011

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

42/2010/TT-BLĐTBXH

31/12/2010

Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT

31/12/2010

Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

21/2010/TT-BKHCN

29/12/2010

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

38/2010/TT-BLĐTBXH

24/12/2010

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

38/2010/TT-BGTVT

17/12/2010

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

32/2010/TT-BGDĐT

02/12/2010

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

29/2010/TT-BTNMT

22/11/2010

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

36/2010/TT-BLĐTBXH

18/11/2010

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

34/2010/TT-BLĐTBXH

08/11/2010

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội

18/2010/TT-BTP

05/11/2010

Quy định về Báo cáo viên pháp luật

17/2010/TT-BTP

11/10/2010

Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

30/2010/TT-BLĐTBXH

29/09/2010

Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

27/2010/TT-BLĐTBXH

14/09/2010

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT

11/09/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng

8/2010/TT-BNV

25/08/2010

Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội

21/2010/TT-BLĐTBXH

05/08/2010

Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

03/08/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

02/08/2010

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

7/2010/TT-BNV

26/07/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

6/2010/TT-BNV

26/07/2010

Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

3/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

15/07/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần

18/2010/TT-BLĐTBXH

10/06/2010

Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước

16/2010/TT-BLĐTBXH

01/06/2010

Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

3/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

27/05/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

9/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

04/05/2010

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

2/2010/TTLT-BNV-BTC

26/04/2010

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

1/2010/TTLT-BNV-BTC

26/04/2010

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

62/2010/TT-BTC

21/04/2010

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010

15/2010/TT-BLĐTBXH

20/04/2010

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ

6/2010/TT-BLĐTBXH

07/04/2010

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

7/2010/TT-BYT

05/04/2010

Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC

22/03/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

4/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP

12/01/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

4/2009/TTLT-BNV-BTC

24/12/2009

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

18/2009/TT-BLĐTBXH

05/06/2009

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chứckiểm định kỹ thuật an toàn lao động

1/2007/TTLT-BVHTT-BTC

22/01/2007

Hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu

114/2006/TTLT-BTC-TNMT

29/12/2006

Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC

02/10/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp công tác tại các đội quản lý thị trường.

88/2006/TT-BTC

29/09/2006

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

84/2006/TTLT-BTC-BNV

15/09/2006

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ – BNV ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2/2006/TTLT-BNV-BTC

15/09/2006

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV

23/08/2006

Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

2/NHNN

19/05/2004

Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

16/2003/TT/BLĐTBXH

06/06/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

14/2003/TT/BLĐTBXH

04/06/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

13/2003/TT/BLĐTBXH

04/06/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

12/2003/TT/BLĐTBXH

04/06/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

9/2003/TT-BLĐTBXH

17/04/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tuớng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội

16/2003/TT-BTC

14/03/2003

Hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003

4/2003/TT/BLĐTBXH

20/02/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

3/2003/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC

17/02/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc

7/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT

15/01/2003

Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính- Y tế hướng dẫn một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

15/2002/TT-LĐTBXH

31/10/2002

Thông tư Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002.

11/2002/TT-LĐTBXH

12/06/2002

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

9/2002/TT-BLĐTBXH

11/06/2002

Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

4/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

3/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước

105/2001/TT-BTC

27/12/2001

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

11/2001/TT-BLĐTBXH

01/06/2001

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP

25/05/2001

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ

33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH

24/05/2001

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

32/2001/TT-BTC

23/05/2001

Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức

5/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA

28/03/2001

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp

6/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

Thông tư Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước

5/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

thông tư Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

4/2001/TTLT/BLĐTBXH-BTC

18/01/2001

Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài chính

3/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN

18/01/2001

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

1/2001/TTLT/BLĐTBXH-TC

16/01/2001

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ.

26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

20/10/2000

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.

23/2000/TT-BLĐTBXH

28/09/2000

thông tư Hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại

22/2000/TT-BLĐTBXH

08/09/2000

thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh

19/2000/TT- BLĐTBXH

07/08/2000

Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước

11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

04/06/2000

Thông Tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

15/2000/ TTLT - BLĐTBXH-BTC

07/04/2000

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất

16/2000/ TTLT-BTC-BLĐ

28/02/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ.

7/2000/TT-BTC

18/01/2000

Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức

2/2000/BLĐTBXH

18/01/2000

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985

1/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC

17/01/2000

hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.

32/1999/BLĐTBXH

23/12/1999

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

28/1999/TT-BLĐTBXH

15/11/1999

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

22/1999/BLĐTBXH

18/09/1999

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương

20/1999/TT-BLĐTBXH

08/09/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

108/99/TT-BTC

04/09/1999

Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

19/1999/BLĐTBXH

14/08/1999

Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước

28/1999/TT-BTCCBCP

31/07/1999

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức.

14/1999/TT-BLĐTBXH

18/05/1999

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

10/TTLT-BLĐTBXH-BYT

17/03/1999

Thông tư liên tịch hướng dẫn bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại

9/TT-BLĐTBXH

15/03/1999

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về việc tuyển chọn, sử dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

2/1999/TT-BTP

11/01/1999

Thông tư hướng dẫn chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước thuộc ngành Tư pháp đi công tác trong nước

13/1998/TT-TCCP

30/12/1998

Hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

12/1998/TT-TCCP

24/12/1998

Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư số 474/TCCP-BCTLngày 13/11/1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương nãm 1995 đối với công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể.

7/1998/TT-TCBĐ

19/12/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành Bưu điện.

11/LĐTBXH-TT

07/04/1997

Thông tư hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

9/9/LĐTBXH-TT

18/03/1997

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

7/7/LĐTBXH-TT

10/03/1997

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện

6/6/LB-TT

28/02/1997

Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

5/5/LB-TT

27/01/1997

Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

4/4/LB-TT

27/01/1997

Thông tư thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

3/3/LĐTBXH-TT

13/01/1997

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

32/TCT

06/07/1996

Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động

67/TC-TT

12/10/1995

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

56/TC-CV

16/09/1995

Thông tư quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc

11/LĐTBXH-TT

03/05/1995

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

32/TC/TCĐN

21/04/1995

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

10/LĐTBXH-TT

19/04/1995

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương

7/LĐTBXH/TT

11/04/1995

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

15/BXD-QLN

25/08/1994

Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

44/TC/TCĐN

21/05/1994

Thông tư quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

19/LĐTBXH-TT

31/12/1990

Hướng dẫn thi hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1/LĐTBXH-TT

09/011988

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội


 


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.