Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Đất đai - Nhà ở
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017

Văn bản Đất đai - Nhà ở

Các văn bản pháp luật về Đất đai - Nhà ở

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải Văn bản

34/2009/QH12

29/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai

Chi tiết văn bản

56/2005/QH11

09/12/2005

Luật Nhà ở

Chi tiết văn bản

13/2003/QH11

10/12/2003

Luật đất đai

Chi tiết văn bản

25/2001/QH10

29/06/2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chi tiết văn bản

10/1998/QH

02/12/1998

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Chi tiết văn bản

37/L/CTN

25/10/1994

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chi tiết văn bản

37/L/CTN

25/10/1994

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Chi tiết văn bản

24/L/CTN

24/07/1993

Luật Đất đai

Chi tiết văn bản

3/LCT/HĐNN8

08/01/1987

Luật Đất đai

Chi tiết văn bảnLọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị định về Đất đai – Nhà ở 573
2 Thông tư về Đất đai – Nhà ở 599
Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.