Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Tài chính - Ngân hàng » Nghị định về Tài chính - Ngân hàng
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về Tài chính - Ngân hàng

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

16/2011/NĐ-CP

22/02/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

10/2011/NĐ-CP

26/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

84/2010/NĐ-CP

02/08/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

17/2010/NĐ-CP

04/03/2010

Về bán đấu giá tài sản

10/2010/NĐ-CP

12/02/2010

Về hoạt động thông tin tín dụng

53/2009/NĐ-CP

04/06/2009

Về phát hành trái phiếu quốc tế

114/2008/NĐ-CP

03/11/2008

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

96/2008/NĐ-CP

26/08/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

165/2007/NĐ-CP

15/11/2007

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

82/2007/NĐ-CP

23/05/2007

Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

69/2007/NĐ-CP

20/04/2007

Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

35/2007/NĐ-CP

08/03/2007

Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

27/2007/NĐ-CP

23/02/2007

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

161/2006/NĐ-CP

28/12/2006

Quy định về thanh toán bằng tiền mặt

160/2006/NĐ-CP

28/12/2006

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

141/2006/NĐ-CP

22/11/2006

Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

131/2006/NĐ-CP

09/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

120/2006/NĐ-CP

20/10/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

52/2006/NĐ-CP

19/05/2006

Nghị đinh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

22/2006/NĐ-CP

28/02/2006

Nghị định về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

7/2006/NĐ-CP

10/01/2006

Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

146/2005/NĐ-CP

23/11/2005

Nghị định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

131/2005/NĐ-CP

18/10/2005

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

117/2005/NĐ-CP

15/09/2005

Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

109/2005/NĐ-CP

24/08/2005

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

69/2005/NĐ-CP

26/05/2005

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

65/2005/NĐ-CP

19/05/2005

Nghị định Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

208/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

202/2004/NĐ-CP

10/12/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

199/2004/NĐ-CP

03/12/2004

Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

124/2004/NĐ-CP

18/05/2004

Nghị định Quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

123/2004/NĐ-CP

18/05/2004

Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

144/2003/NĐ-CP

28/11/2003

Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

141/2003/NĐ-CP

20/11/2003

Nghị định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

89/2003/NĐ-CP

05/08/2003

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ

60/2003/NĐ-CP

06/06/2003

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

52/2003/NĐ-CP

19/05/2003

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1/2003/NĐ-CP

09/01/2003

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

100/2002/NĐ-CP

06/12/2002

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

85/2002/NĐ-CP

25/10/2002

Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

10/2002/NĐ-CP

16/01/2002

Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

64/2001/NĐ-CP

20/09/2001

Nghị định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

48/2001/NĐ-CP

13/08/2001

Tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

43/2001/NĐ-CP

01/08/2001

Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

16/2001/NĐ-CP

02/05/2001

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

5/2001/NĐ-CP

17/01/2001

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

70/2000/NĐ-CP

21/11/2000

Giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

49/2000/NĐ-CP

12/09/2000

Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

22/2000/NĐ-CP

10/07/2000

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

20/2000/NĐ-CP

15/06/2000

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

1/2000/NĐ-CP

13/01/2000

Ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ

178/1999/NĐ-CP

29/12/1999

Về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

175/1999/NĐ-CP

15/12/1999

Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

166/1999/NĐ-CP

19/11/1999

Về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

119/1999/NĐ-CP

18/09/1999

Một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiepẹ đầu tư và hoạt động khoa học và công nghệ

91/1999/NĐ-CP

04/09/1999

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

89/1999/NĐ-CP

01/09/1999

Bảo hiểm tiền gửi

86/1999/NĐ-CP

30/08/1999

Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

27/1999/NĐ-CP

21/04/1999

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.

13/1999/NĐ-CP

17/03/1999

Về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

4/1999/NĐ-CP

31/01/1999

Phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

100/1998/NĐ-CP

10/12/1998

Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

88/1998/NĐ-CP

02/11/1998

Chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam

87/1998/NĐ-CP

31/10/1998

Phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

82/1998/NĐ-CP

03/10/1998

Ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

81/1998/NĐ-CP

01/10/1998

In đúc bảo quản vận chuyển và huỷ tiền giấy, tiền kim loại, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

63/1998/NĐ-CP

17/08/1998

Quản lý ngoại hối

51/1998/NĐ-CP

18/07/1998

Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

48/1998/NĐ-CP

11/07/1998

Chứng khoán và thị trường chứng khoán

42/CP

29/04/1997

Ban hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân

18/CP

24/02/1997

NĐ xử phạt vi pạhm hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng

59/CP

03/10/1996

Ban hành Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước

87/CP

01/01/1996

Nghị định quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

64/CP

09/10/1995

Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

45/CP

15/07/1995

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

40/CP

03/07/1995

Nghị định về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ

25/CP

05/04/1995

Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

23/CP

22/03/1995

Nghị định về việc phát hành trái phiếu quốc tế

20/CP

01/03/1995

Nghị định về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19/CP

16/02/1995

Nghị định về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12/CP

26/01/1995

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

120/CP

17/09/1994

Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

91/CP

25/11/1993

Nghị định về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

43/CP

22/06/1993

Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

189/HĐBT

15/06/1991

Nghị định ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

22/HĐBT

24/01/1991

Nghị định quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

138/HĐBT

08/05/1990

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

161/HĐBT

18/10/1988

Nghị định ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

53/HĐBT

26/03/1988

Nghị định về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

218/HĐBT

19/11/1987

Nghị định về việc định lại mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước

99/HĐBT

29/06/1987

Nghị định về mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước

80/HĐBT

27/05/1987

Nghị định về việc bổ sung Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng

65/HĐBT

28/05/1986

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

178/HĐBT

01/01/1984

Nghị định sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng

165/HĐBT

01/01/1982

Nghị định ban hành biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.