Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Tài chính - Ngân hàng » Thông tư về Tài chính - Ngân hàng
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thông tư về Tài chính - Ngân hàng

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

11/2011/TT-NHNN

29/04/2011

Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

9/2011/TT-NHNN

09/04/2011

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

7/2011/TT-NHNN

24/03/2011

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

34/2011/TT-BTC

14/03/2011

Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

5/2011/TT-NHNN

10/03/2011

Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

4/2011/TT-NHNN

10/03/2011

Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

2/2011/TT-NHNN

03/03/2011

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam

1/2011/TT-BTC

06/01/2011

Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT

15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

203/2010/TT-BTC

14/12/2010

Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

191/2010/TT-BTC

01/12/2010

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô

25/2010/TT-BTTTT

15/11/2010

Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

23/2010/TT-NHNN

09/11/2010

Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

177/2010/TT-BTC

05/11/2010

 Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

19/2010/TT-NHNN

27/09/2010

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

148/2010/TT-BTC

24/09/2010

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng

18/2010/TT-NHNN

16/09/2010

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

137/2010/TT-BTC

15/09/2010

Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

129/2010/TTLT-BTC-BGTVT

27/08/2010

Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

97/2010/TT-BTC

06/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

96/2010/TT-BTC

05/07/2010

Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

17/2010/TT-NHNN

29/06/2010

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

16/2010/TT-NHNN

25/06/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

15/2010/TT-NHNN

16/06/2010

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

79/2010/TT-BTC

24/05/2010

Thông tư 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

13/2010/TT-NHNN

20/05/2010

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

12/2010/TT-NHNN

14/04/2010

Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận

11/2010/TT-BCT

29/03/2010

Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

10/2010/TT-NHNN

26/03/2010

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

8/2010/TT-NHNN

22/03/2010

Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

7/2010/TT-NHNN

26/02/2010

Quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

6/2010/TT-NHNN

26/02/2010

Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại

22/2010/TT-BTC

12/02/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

4/2010/TT-NHNN

11/02/2010

Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng

3/2010/TT-NHNN

10/02/2010

Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng

3/2008/TT-NHNN

11/04/2008

Hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng

69/2007/TT-BTC

25/06/2007

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

58/2007/TT-BTC

12/06/2007

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

56/2007/TT-BTC

08/06/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

24/2007/TT-BTC

27/03/2007

Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

13/2007/TT-BTC

06/03/2007

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

28/02/2007

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

96/2006/TT-BTC

16/10/2006

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

7/2004/TT-NHNN

01/11/2004

Sửa đổi điểm 17.2 Thông tu 08/2001/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

3/2004/TT-NHNN

25/05/2004

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

2/NHNN

19/05/2004

Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

123/2003/TT-BTC

16/12/2003

Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước

7/2003/TT-NHNN

19/05/2003

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

3/2003/TT-NHNN

24/02/2003

Hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ

113/2002/TT-BTC

16/12/2002

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

110/2002/TT-BTC

12/12/2002

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

100/2002/TT-BTC

04/11/2002

Hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước

62/2002/TT-BTC

18/07/2002

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng

55/2002/TT-BTC

26/06/2002

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

53/2002/TT/BTC

25/06/2002

Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính.

33/2002/TTLT-BTC-BTP

12/04/2002

Hướng dẫn chế độ, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính

27/2002/TT-BTC

22/03/2002

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

24/2002/TT-BTC

20/03/2002

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính

4/2002/TT-BTP

22/02/2002

Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính

9/2001/TT-NHNN

08/10/2001

thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

8/TT-NHNN

06/09/2001

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

72/2001/TT/BTC

28/08/2001

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

11/2001/TT-BLĐTBXH

01/06/2001

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

5/2001/TT-NHNN

31/05/2001

Hướng dẫn thi hành QĐ số: 61/2001/QĐ-TTG ngày 25/4/2001 của Thủ tướng CP về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức.

37/2001/TT-BTC

28/05/2001

Bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT/BTC ngày 20/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam.

4/2001/TT-nhnn

18/05/2001

Hướng dẫn về Quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

27/2001/TT/BTC

27/04/2001

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

3/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCDC

23/04/2001

Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng

2/2001/TT-NHNN

04/04/2001

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

28/11/2000

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

12/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TCĐC

22/11/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000

92/2000/TT-BTC

14/09/2000

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/199/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về Chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng.

8/2000/TT-NHNN5

04/07/2000

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ “về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.”

6/NHNN1

28/04/2000

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178 /1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

3/TT-NHNN5

27/03/2000

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

11/2000/TT-BTC

01/02/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

42/99/TT/BTC

20/04/1999

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam

5/5/TT-NH5

22/09/1995

Thông tư hướng dẫn việc đặt Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài

10/TT-NH1

25/06/1994

Thông tư hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 NGhị định số 91-CP ngày 25 -11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

90/TC-TCT

10/11/1993

Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

19/TCĐN

09/06/1992

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

187/NH-TT

05/10/1991

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế về chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

33/NH-TT

15/03/1989

Thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

288/TTg

01/01/1975

Thông tư quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.