Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu » Văn bản về Đấu thầu
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản về Đấu thầu

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

929/TTg-KTN

03/06/2010

V/v tiêu chí áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các trường hợp đặc biệt khác do TTg CP quyết định

10/2010/TT-BKH

13/05/2010

Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

08/2010/TT-BKH

21/04/2010

Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

02/2010/TT-BKH

17/02/2010

Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

04/2010/TT-BKH

01/02/2010

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

01/2010/TT-BKH

06/01/2010

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Phụ lục I Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15  tháng 10  năm 2009 của Chính phủ)

1121/2008/QĐ-BKH

03/09/2008

Quyết định ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

1118/2008/QĐ-BKH

03/09/2008

Quyết định ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

731/2008/QĐ-BKH

10/06/2010

Quyết định của Bộ kế hoạch và đầu tư số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng 6 năm 2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

Nghị định của Chính phủ số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

1591/2007/QĐ-BKH

24/12/2007

Quyết định của Bộ kế hoạch và đầu tư số 1591/2007/QĐ-BKH ngày 24 tháng 12 năm 2007 ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

1583/2007/QĐ-BKH

24/12/2007

Quyết định của Bộ kế hoạch và đầu tư số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24 tháng 12 năm 2007 Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

179/2007/QĐ-TTg

26/11/2007

Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007 ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

189/TB-VPCP

02/10/2007

Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về một số biện pháp giải quyết vướng mắc trong đầu tư xây dựng

1102/2007/QĐ-BKH

18/09/2007

Quyết định của Bộ kế hoạch và đầu tư số 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2007 ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

4704/VPCP-NN

22/08/2007

Công văn về việc một số kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về cơ chế chính sách thực hiện đầu tư các dự án ngành

63/2007/TT-BTC

15/06/2007

Thông tư của Bộ tài chính số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

521/2007/QĐ-BKH

22/05/2007

Quyết định của Bộ kế hoạch và đầu tư số  521/2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

49/2007/QĐ-TTg

11/04/2007

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng

53/2007/NĐ-CP

04/04/2007

Nghị định của Chính phủ số 53/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực kế hoạch và đầu tư

13/2006/TT-BTM

29/11/2006

Thông tư của Bộ thương mại số 13/2006/TT-BTM ngày 29 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thủ tục XK, NK hàng hóa của Nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại nghị định số 111/2006/CĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

111/2006/NĐ-CP

29/09/2006

Nghị định của Chính phủ số 111/2006/CĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng

61/2005/QH11

29/11/2005

Luật đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

88/1999/NĐ-CP

01/09/1999

Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy chế Đấu thầu


 


Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.