Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hình sự
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản pháp luật Hình sự - Tố tụng Hình sự

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

33/2010/TT-
BLĐTBXH

01/11/2010

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy

57/2010/NĐ-CP

25/05/2010

Nghị định của Chính phủ số 57/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

94/2009/NĐ-CP

26/10/2009

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

09/2009/PL-
UBTVQH12

01/06/2009

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

76/2008/NĐ-CP

04/07/2008

Nghị định của Chính phủ số 76/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

03/2008/TTLT-
BCA-BQP-BNG- BLĐTBXH

08/05/2008

Thông tư liên tịch của BCA–BQP–BNG–BLĐ–TB và XH Số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH Ngày 08 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

01/2008/TTLT-TANDTC
-VKSNDTC-BCA-BTP

29/02/2008

TTLT của TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29 tháng 2 năm 2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

07/2008/CT-TTg

20/02/2008

Chỉ thị Về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

17/2007/TTLT-BCA
-VKSNDTC-TANDTC-BTP

24/12/2007

TTLT hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

LQH 2007

21/11/2007

Luật đặc xá của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 số 07/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

1371/2007/QĐ
-BCA(V24)

07/11/2007

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong công an nhân dân

01/2007/UBTVQH12

19/10/2007

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội số 01/2007/UBTVQH12 ngày 19 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thi hành án phạt tù

08/2007/TT-BCA

24/07/2007

Thông tư hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

07/2007/TTLT-
BCA-BQP-BTC

07/06/2007

TTLT của BCA –BQP-BTC số 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 07 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam

04/2007/TT-BCA

21/05/2007

Thông tư của BCA số 04/2007/TT-BCA ngày 21 tháng 5 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong CAND

43/2007/NĐ-CP

26/03/2007

NGhị định của Chính phủ số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công an nhân dân

19/2007/TTLT/BNN&
PTNT-BTP -BCA-  VKSNDTC-TANDTC

08/03/2007

TTLT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn –BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC số 19/2007/TLT/BNN&PTNT -BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 8 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

01/2007/TTLT-TANDTC
-VKSNDTC-BNV -BTC-BCA-BTP-BQP

31/01/2007

TTLT của TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BTP-BQP số 01/2007/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BTP-BQP ngày 31 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quyết định số 241/2006/QĐ -TTG ngày 25/10/2006 của Thủ tướng chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa

01/2007/TTLT/
BLÐTBXH
-BCA-VKSNDTC

12/01/2007

TTLT của BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC số 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

30/2006/PL-
UBTVQH

15/12/2006

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự của Ủy ban thường vụ quốc hội số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15 tháng 12 năm 2006

04/2006/TTLT-
VKSNDTC
-TANDTC-BCA
-BTP-BQP-BTC

22/11/2006

TTLT của VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP -BQP-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

09/2006/TTLT/
BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

04/08/2006

TTLT của BLDDTB & XH- BCA- VKSNDTC - TANDTC số 09/2006/ TTLT/ BLĐTBXH - BCA- VKSNDTC - TANDTC hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

63/2006/NĐ-CP

23/06/2006

Nghị định Về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

55/2006/TT-BTC

22/06/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC

01/06/2006

TTLT BCA-VKSNDTC-TANDTC số 03/2006/TTLT - BCA -VKSNDTC - TANDTC ngày 01 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

18/05/2006

Thông tư liên tịch của BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT số 02/2006/TTLT- BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

số 10/2006/TT-BCN

11/04/2006

Thông tư Sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp 

01/2006/TT-BCA(C11)

12/01/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

54/2005/QH11

29/11/2005

Luật Công an nhân dân

02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

10/08/2005

Thông tư liên tịch của VKSNDTC-BCA-BQP-BTP số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

18/2004/TT-BCA(V19)

09/11/2004

Thông tư của BCA số 18/2004/TT-BCA (V19) ngày 9 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra

178/2004/NĐ-CP

15/10/2004

Nghị định của Chính phủ số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm

01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

25/03/2004

Thông tư liên tịch của  VKSNDTC, BCA, TANDTC, BTP, BQP, BTC số 01/2004/TTLT- VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bôi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

19/2003/QH11

26/11/2003

Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về tố tụng hình sự

15/2003/TT-BCA (V19)

10/09/2003

Thông tư của bộ trưởng bộ công an số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn hoạt dộn hỗ trợ tư pháp của lực lượn cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc công an nhân dân

01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

11/08/2003

Thông tư liên tịch của TANDTC, VKSNDTC, BCA, BTP, BQP số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 11 tháng 08 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999

58/2003/NĐ-CP

29/05/2003

Nghị định của Chính phủ số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 Quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

388/2003/NQ-UBTVQH11

17/03/2003

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT

24/02/2003

Thông tư liên tịch của BCA-TC-YT số 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT ngày 24 tháng 02 năm 2003 hướng dẫn công tác quản lý chăm sóc điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ công an quản lý

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

25/09/2001

Thông tư liên tịch của BTP, BCA, TANDTC, VKSNDTC số 01/2001/TTLT-01/2001/TTLT-BTP -BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 09 năm 2001 về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999

03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

25/12/2000

Thông tư liên tịch của TANDTC, VKSNDTC số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

05/07/2000

Thông tư liên tịch của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BCA số 02/2000/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn thi hành điều 7 bộ luật hình sự năm 1999 và mục 2 nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

20/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự số 20/2000/QH10 ngày 09/06/2000

01/L-CTN

04/01/2000

Lệnh của Chủ tịch nước số 01/L-CTN ngày 04/01/2000 về việc công bố luật hình sự

32/1999/QH10

21/12/1999

Nghị quyết của Quốc hội số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 về việc thi hành bộ Luật hình sự

89/1998/N§-CP

07/11/1998

Nghị định Chính phủ số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

5/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự

17/LCT/HĐNN8

17/04/1989

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

04/TTLN

26/12/1986

Thông tư liên ngành của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BNV số 04/TTLN ngày 26 tháng 12 năm 1986 hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.