Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính » Nghị định về xử phạt vi phạm Hành chính
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về xử phạt vi phạm Hành chính

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2/2011/NĐ-CP

06/01/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

112/2010/NĐ-CP

01/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm2008 của Chính phủ

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

86/2010/NĐ-CP

13/08/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

85/2010/NĐ-CP

02/08/2010

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

76/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 củaChính phủ về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

75/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

73/2010/NĐ-CP

12/07/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

68/2010/NĐ-CP

15/06/2010

Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

62/2010/NĐ-CP

04/06/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm

2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và

đầu tư

60/2010/NĐ-CP

03/06/2010

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

47/2010/NĐ-CP

06/05/2010

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

34/2010/NĐ-CP

02/04/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

4/2010/NĐ-CP

15/01/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

116/2009/NĐ-CP

31/12/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

90/2009/NĐ-CP

20/10/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất

55/2009/NĐ-CP

10/06/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

54/2009/NĐ-CP

05/06/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất

lượng sản phẩm, hàng hóa

47/2009/NĐ-CP

13/05/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

41/2009/NĐ-CP

05/05/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

28/2009/NĐ-CP

20/03/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

và thông tin điện tử trên Internet

22/2009/NĐ-CP

24/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006

quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

107/NĐ-CP

22/09/2008

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin

thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

156/2007/NĐ-CP

19/10/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP

ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

đường sắt

95/2007/NĐ-CP

04/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

91//2007/NĐ-CP

01/06/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

77/2007/NĐ-CP

10/05/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CPngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

53/2007/NĐ-CP

04/04/2007

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

36/2007/NĐ-CP

08/03/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

31/2007/NĐ-CP

02/03/2007

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm

145/2006/NĐ-CP

30/11/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí

118/2006/NĐ-CP

10/10/2006

Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

106/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

84/2006/NĐ-CP

18/08/2006

Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí

62/2006/NĐ-CP

21/06/2006

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

56/2006/NĐ-CP

06/06/2006

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

44/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

152/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

150/2005/NĐ-CP

12/12/2005

NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

126/2005/NĐ-CP

10/10/2005

NĐ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

124/2005/NĐ-CP

06/10/2005

Nghị định quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

120/2005/NĐ-CP

30/09/2005

Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

37/2005/NĐ-CP

18/03/2005

Nghị định quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

34/2005/NĐ-CP

17/03/2005

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

30/2005/NĐ-CP

11/03/2005

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ

14/2005/NĐ-CP

04/02/2005

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

202/2004/NĐ-CP

10/12/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

185/2004/NĐ-CP

04/11/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

182/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

175/2004/NĐ-CP

10/10/2004

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

173/2004/NĐ-CP

30/09/2004

Nghị định Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

150/2004/NĐ-CP

29/07/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

137/2004/NĐ-CP

16/06/2004

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam

135/2004/NĐ-CP

10/06/2004

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa

bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự

nguyện vào cơ sở chữa bệnh

127/2004/NĐ-CP

31/05/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ

126/2004/NĐ-CP

26/05/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản

sử dụng nhà

100/2004/NĐ-CP

25/02/2004

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

134/2003/Đ-CP

14/11/2003

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

118/2003/NĐ-CP

13/10/2003

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

37/2003/NĐ-CP

10/04/2003

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

107/2002/NĐ-CP

23/12/2002

Nghị định Quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận

chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

1/2002/NĐ-CP

03/01/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 01/CP ngày 03/01/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

thương mại

87/2001/NĐ-CP

21/11/2001

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

39/2001/NĐ-CP

13/07/2001

Quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông

đô thị

22/2000/NĐ-CP

10/07/2000

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

20/2000/NĐ-CP

15/06/2000

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

16/2000/NĐ-CP

10/05/2000

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ

12/1999/NĐ-CP

06/03/1999

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

54/1998/NĐ-CP

21/07/1998

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

35/CP

23/04/1997

NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản.

4/CP

10/01/1997

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

1/CP

03/01/1996

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

26/CP

01/01/1996

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

20/CP

01/01/1996

Nghị định ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995

88/CP

14/12/1995

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng

chống một số tệ nạn xã hội

49/CP

26/07/1995

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn

giao thông đô thị

53/CP

28/06/1994

Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan

đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha

1/CP

18/10/1992

Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

 

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.