Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính » Thông tư về Hành chính
Thứ tư, 27 Tháng 3 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thông tư về Hành chính

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

25/2011/TT-BGTVT

09/04/2011

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

15/2011/TT-BGTVT

31/03/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVTngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

9/2011/TT-BCT

30/03/2011

Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

37/2011/TT-BTC

16/03/2011

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

12/2011/TT-BNNPTNT

15/03/2011

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7/2011/TT-BTTTT

01/03/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

5/2011/TT-TTCP

10/01/2011

Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

14/2010/TT-BVHTTDL

31/12/2010

Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

25/2010/TT-BKHCN

29/12/2010

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

37/2010/TT-BLĐTBXH

22/12/2010

Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

43/2010/TT-BYT

15/12/2010

 Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

26/11/2010

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

93/2010/TT-BTC

28/06/2010

Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

14/2010/TT-BGTVT

24/06/2010

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

8/.A/2010/TT-BTP

25/03/2010

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

37/2010/TT-BTC

18/03/2010

Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

3/2010/TT-BLĐTBXH

19/01/2010

Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất

3/2010/TT-BTC

12/01/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

19/2007/TT-BTC

13/03/2007

Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

13/2007/TT-BTC

06/03/2007

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

1/2004/TT-BTC

07/01/2004

Hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

25/2002/TT-BTc

21/03/2002

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

73/2001/TT/BTC

30/08/2001

Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

45/TC/QLCS

27/03/1995

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

96/BT

31/05/1994

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 38-CP của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức

33/BT

10/12/1992

Thông tư hướng dẫn về hình thức văn bản và việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính Nhà nước

113/HĐBT

05/09/1989

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc thi hành Luật bầu cử Hội đồng Nhân dân

20/HĐBT

07/02/1984

Thông tư hướng dẫn cuộc bầu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn

66/HĐBT

01/01/1984

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

1/CT

01/01/1981

Thông tư hướng dẫn việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, xã, phường, thị trấn

 

 

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.