Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính » Thông tư xử phạt vi phạm Hành chính
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thông tư xử phạt vi phạm Hành chính

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

12/2010/TT-BTC

20/01/2010

Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

98/2006/TT-BTC

20/10/2006

Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1/2005/TT-BXD

21/01/2005

TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

49/2001/TT-BKHCNMT

14/09/2001

Thông tư hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

16/2001/TT-BGTVT

05/09/2001

Thông tư hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

30/2001/TT/BTC

16/05/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

24/2001/TT-BTC

16/04/2001

Hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

9/NHNN3

29/08/2000

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

89/2000/TT-BTC

28/08/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

825/2000/ TT-BKHCNMT

26/05/2000

Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

4/1999/TT-TCTK

19/10/1999

Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

114/99/TT-BTC

23/09/1999

Bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

242/TCHQ-PC

17/10/1997

thông tư hương dẫn thi hành Nghị định 36/CP về việc phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

278/TT-ĐC

07/03/1997

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

77/TTLB/TC-NV

30/10/1995

Thông tư hướng dẫn thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

 

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.