Tools
Login
You are here: Trang chủ » Section Blog » Trợ giúp pháp lý » Tư vấn pháp luật miễn phí
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019

Tư vấn pháp luật miễn phí

Email In PDF.

Văn phòng luật sư Triệu Dũng & Cộng sự tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách sau:

1. Người nghèo: là người thuộc hộ nghèo được xác định theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Có giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú kèm theo).


2. Thân nhân gia đình liệt sĩ (có thẻ liệt sĩ và Hộ khẩu kèm theo).


3. Đồng bào dân tộc thiểu số, người cư trú ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo (Có chứng minh nhân dân kèm theo).


4. Trẻ em.


Ngoài ra Văn phòng chúng tôi giảm phí 50% cho thương binh, người đựợc hưởng chính sách như thương binh (có thẻ thương binh, giấy tờ xác nhận hưởng chính sách thương binh).

6gwakv4

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.