Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh Thi_ Bội phong 1
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh Thi_ Bội phong 1

Email In PDF.

柏舟 1

Bách chu 1

Thuyền bách 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

泛彼柏舟,
亦泛其流。
耿耿不寐,
如有隱憂。
微我無酒,
以敖以游。

Phiếm bỉ bách chu,
Diệc phiếm kỳ lưu.
Cảnh cảnh bất mỵ.
Như hữu ẩn ưu.
Vi ngã vô tửu,
Dĩ ngao dĩ du.

Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi,
Xuôi theo sông nước nổi trôi mặc lòng.
Ngẩn ngơ chẳng ngủ buồn trông,
Như ôm ấp mãi mối lòng bỉ ưu.
Chẳng vì ta thiếu rượu đâu,
Để cho khuây khoả ngao du tháng ngày.

» Hiện dịch nghĩa
Chiếc thuyền gỗ bách nổi trôi kia,
Cũng mặc cho nó nổi trôi phiêu bạt.
Dáng buồn bã không ngủ được,
Như có mối đau sầu.
Chẳng phải em không có rượu,
Để có thể ngao du hầu cởi mở mối sầu đau ấy.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ.

phiếm: dáng trôi đi.
bách: tên cây bách, cây bá.
cảnh cảnh: sáng tí ti, dáng ưu sầu.
ẩn: đau đớn.
vi: chẳng.

Vợ không được lòng chồng, cho nên lấy chiếc thuyền bằng gỗ bách mà tự ví. Dùng gỗ cây bách làm thuyền thì chắc chắn, vững bền, nhưng không dùng để chở chuyên thì không thể nhờ dựa vào đâu, chỉ đành trôi nổi giữa sóng nước mà thôi, cho nên mới sầu khổ sâu xa như thế. Không phải vì không có rượu để ngao du mà cởi mở mối sầu đau ấy. Sách Liệt Nữ truyện cho rằng đó là bài thơ của người vợ. Nay xét giọng văn mềm mại nhún nhường, lại ở đầu phần thơ biến phong, mà cũng giống như thiên sau đây, thì há lạ cũng là thơ của nàng Trang Khương đó chăng ?    

柏舟 2

Bách chu 2

Thuyền bách 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

我心匪鑒,
不可以茹。
亦有兄弟,
不可以據。
薄言往愬,
逢彼之怒。

Ngã tâm phỉ giám,
Bất khả dĩ nhu.
Diệc hữu huynh đệ,
Bất khả dĩ cứ.
Bạc ngôn vãng tố,
Phùng bỉ chi mộ.

Lòng ta chẳng phải tấm gương,
Cho nên chẳng thể đo lường xét xem.
Thân ta cũng có anh em,
Nhưng mà chẳng thể dám đem lòng nhờ.
Mấy lời nếu đến trình thưa,
Thì cơn thịnh nộ bất ngờ đến ngay.

» Hiện dịch nghĩaLòng em đã không phải tấm gương để soi,
Cho nên không thể đo lường được mọi việc.
Tuy là em đã có anh em,
Nhưng không thể dựa vào mà làm trọng.
Cho nên hễ tỏ lòng cho biết
Thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

giám: cái kiếng, cái gương để soi.
nhu: đo để biết dài ngắn là bao nhiêu.
cứ: dựa vào.
tố: báo cho biết.

Cho rằng lòng ta đã chẳng phải tấm gương để soi, cho nên không thể đo lường được mọi vật. Tuy là ta đã anh em, lại không thể dựa vào mà làm trọng. Cho nên hễ đến tỏ lời báo cho biết, thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người.

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.