Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam - Phù dĩ
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam - Phù dĩ

Email In PDF.

Tranhsonthuy


芣苡 1

Phù dĩ 1

Phù dĩ 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

采采芣苡、
簿言采之。
采采芣苡、
簿言有之。

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn thái chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn hữu chi.

Trái phù dĩ hái rồi lại hái,
Thì bắt đầu tìm thấy trái ngay.
Hái rồi lại hái liền tay,
Thì tìm đã được có đây rồi mà.

» Hiện dịch nghĩa
Trái phù dĩ hái lại hái (cũng gọi là trái xa tiền),
Thì bắt đầu đi tìm hái.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì tìm được ngay.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
phù dĩ: là cây xa tiền, lá to, chùm hột dài, ưa mọc bên đường.
thái: mới đi tìm.
hữu: tìm mà đã được.
Hễ đức hóa thi hành thì phong tục trở nên đẹp đẽ, gia đạo bình yên, phụ nữ được vô sự, cùng nhau đi hái trái phù dĩ, trần thuật việc đi hái để cùng vui với nhau. Hái trái phù dĩ cũng chưa rõ để dùng về việc gì. Hoặc có người nói là trái phù dĩ trị được bệnh đẻ khó.

芣苡 2

Phù dĩ 2

Phù dĩ 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

采采芣苡、
薄言掇之。
采采芣苡、
薄言捋之。

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn đoạt chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn loát chi.

Trái phù dĩ hái rồi lại hái.
Hái rồi thì ta lại gom chung
Hái rồi lại hái ta cùng,
Để còn lặt hột cho xong việc này.

» Hiện dịch nghĩa
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì ta thu gom lại.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì ta lặt lấy hột.

Chú giải của Chu Hy
Chương này thuộc phú.
đoạt: thu gom lại.
loát: lặt lấy hột.

芣苡 3

Phù dĩ 3

Phù dĩ 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

采采芣苡、
薄言袺之。
采采芣苡、
薄言襭之。

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn kết chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn khiết chi.

Trái phù dĩ hái rồi lại hái,
Vạt áo ta túm lại đựng chung.
Hái rồi lại hái cho xong.
Túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng.

» Hiện dịch nghĩa
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại mà đựng.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại rồi buộc ngang lưng quần.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
kết: lấy vạt áo túm lại mà đựng.
khiết: lấy vạt áo túm lại mà đựng rồi buộc vào thắt lưng.  

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.