Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam _Thổ tư
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam _Thổ tư

Email In PDF.

Tranhsonthuy


兔罝 1

Thố tư 1

Lưới bắt thỏ 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

肅肅兔罝、
椓之丁丁。
赳赳武夫、
公侯干城。

Túc túc thố tư,
Trác chi tranh tranh.
Củ củ vũ phu
Công hầu can thành.

Có người lưới thỏ hiên ngang,
Tranh tranh đóng cọc nghe vang một vùng.
Vũ phu dáng điệu oai hùng,
Như thành như thuẫn bực công bực hầu.

» Hiện dịch nghĩa
Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng
Đóng cây cọc nghe tranh tranh.
Dáng vũ phu uy vũ,
Có thể dùng làm thuẫn làm thành cho công hầu (để che chở nhân dân và bờ cõi)

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
ú túc: dáng tề chỉnh gọn gàng.
tư: lưới bắt thỏ.
tranh tranh: tiếng đóng cây cọc nghe tranh tranh.
củ củ: dáng uy vũ.
can: cái thuẫn.
can thành: cái thuẫn và bức thành đều là để ngăn cản ở ngoài mà che chở ở trong.

Việc giáo hóa được thi hành, thì phong tục trở nên đẹp đẽ, bực hiền tài đông đảo. Tuy là người quê mùa nơi thôn dã, nhưng tài cán có thể dùng được. Vì thế nhà thơ nhân việc ấy khởi hứng mà khen tặng. Thì sự thịnh hành về đức hóa của Văn vương nhân đấy mà có thể nhận thấy được vậy.

兔罝 2

Thố tư 2

Lưới bắt thỏ 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

肅肅兔罝、
施于中逵。
赳赳武夫、
公侯好仇。

Túc túc thố tư,
Dị vu trung quỳ.
Củ củ vũ phu,
Công hầu hảo kỳ (cừu).

Có người lưới thỏ hiên ngang,
Dời vào ngã chín để giăng lưới ra.
Vũ phu dáng điệu tài ba,
Giúp công hầu được hóa ra bạn lành.

» Hiện dịch nghĩa
Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới thỏ vào chỗ đường thông chín nẻo.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bạn tốt của bực công hầu.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
quỳ: đường thông chín nẻo.
cừu: đọc kỳ cho hợp vận, đồng âm với chữ cầu là bạn lứa. Khuông Hành dẫn rằng thiên Quan Thư cũng viết cừu.
công hầu hảo cừu: bạn tốt của bực công hầu, như lứa đôi tốt của bực thánh hiền.

Người đánh lưới thỏ rất tài cán, chẳng phải là chỉ để che đỡ như cái thuẫn cái thành mà thôi đâu! Ý khen tặng tài cán của người đánh lưới thỏ không xiết. Chương sau này cũng phỏng theo đấy.    

兔罝 3

Thố tư 3

Lưới bắt thỏ 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

肅肅兔罝、
施于中林。
赳赳武夫、
公侯腹心。

Túc túc thố ta,
Thi vu trung lâm.
Củ củ vũ phu,
Công hầu phúc tâm.

Có người lưới thỏ hiên ngang,
Đem dời lưới thỏ ra giàn rừng sâu.
Vũ phu dáng điệu anh hào,
Ấy là tâm phúc của bao công hầu.

» Hiện dịch nghĩa
Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới đánh thỏ vào trong rừng.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bực đồng tâm đồng đức của công hầu.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
trung lâm: tức là lâm trung, ở giữa rừng.
phúc tâm (bụng và lòng): ý nói đồng tâm đồng đức. Người đánh lưới thỏ lại không chỉ là bạn tốt của công hầu mà thôi đâu, còn là bực đồng tâm đồng đức của công hầu nữa.    

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.