Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam - Đào yêu
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam - Đào yêu

Email In PDF.

Tranhsonthuy


桃夭 1

Đào yêu 1

Cây đào tơ 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

桃之夭夭、
灼灼其華。
之子于歸、
宜其室家。

Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.

» Hiện dịch nghĩa
Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
chước chước: hoa nhiều rậm. Hễ cây còn tơ thì nhiều hoa.
quy: phụ nữ về nhà chồng gọi quy. Theo sách Chu lễ, tiết tháng trọng xuân (tháng hai) nam nữ hội hợp mà lấy nhau thành vợ thành chồng, thì hễ cây đào trổ hoa là mùa hôn nhân vậy.
nghi: ý hòa thuận.
thất: nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với nhau.
gia: nói phía trong cửa trong nhà.

桃夭 2

Đào yêu 2

Cây đào tơ 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

桃之夭夭、
有蕡其實。
之子于歸、
宜其家室。

Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia thất.

Đào tơ mơn mởn tươi xinh,
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
Theo chồng, nàng quả hôm nay.
Ấm êm hòa thuận nồng say gia đình.

» Hiện dịch nghĩa
Cây đào tơ xinh tươi,
Trái đã đơm nhiều.
Nàng ấy đi lấy chồng.
Thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
nghi: ý hòa thuận.
thất: nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với nhau.
gia: nói phía trong cửa trong nhà.
phần: trái nhiều đầy.

桃夭 3

Đào yêu 3

Cây đào tơ 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

桃之夭夭、
其葉蓁蓁。
之子于歸、
宜其家人。

Đào chi yêu yêu,
Kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia nhân.

Xinh tươi mơn mởn đào tơ,
Xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Theo chồng, nàng đã duyên thành,
Với người gia thất, hiền lành thuận vui.

» Hiện dịch nghĩa
Cây đào tơ xinh tươi,
Lá đơm xum xuê.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt hòa thuận với người trong nhà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
trăn trăn: lá nhiều xum xuê.
gia nhân: người ở trong nhà.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
trăn trăn: lá nhiều xum xuê.
gia nhân: người ở trong nhà.

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.