Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam _Chung tư
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam _Chung tư

Email In PDF.

Tranhsonthuy

螽斯 1

Chung tư 1

Con giọt sành 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

螽斯羽、
詵詵兮。
宜爾子孫、
振振兮。

Chung tư vũ
Sắn sắn hề.
Nghi nhĩ tử tôn,
Chân chân hề.

Cánh giọt sành
Bay nghe tề tụ,
Con cháu mày
Đông đủ dồi dào.

» Hiện dịch nghĩa
Cánh con giọt sành,
Bay nghe tụ tập lại.
Thì con cháu của mày
Phải đông nhiều.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ. Tỷ là lấy một vật này mà so sánh với vật kia. Bà Hậu phi không đố kỵ mà con cháu được đông nhiều. Cho nên các người thiếp lấy bầy giọt sành tụ tập hòa hợp để so sánh với con cháu đông đảo của bà. Hễ có đức hạnh không ghen tương ấy thì phải có cái phước đông con cháu này.

Chung tư, con giọt sành, loài cào cào dài mà xanh, xúc giác và bắp chân đều dài có thể lấy ống chân cọ vào nhau mà kêu ra thành tiếng, đẻ trứng một lần nở ra 99 con.
săn sắn: dáng tụ tập lại đông.
nhĩ: mày - chỉ con giọt sành.
chân chân: dáng nhiều đông.
Về sau hễ nói tỷ là phỏng theo đây vậy.    

螽斯 2

Chung tư 2

Con giọt sành 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

螽斯羽、
薨薨兮。
宜爾子孫、
繩繩兮。

Chung tư vũ
Hoăng hoăng hề.
Nghi nhĩ tử tôn,
Thằng thằng hề.

Cánh giọt sành
Bay thành bầy lũ,
Con cháu mầy
Đông đủ nối nhau.

» Hiện dịch nghĩa
Cánh con giọt sành
Bay nghe thành bầy
Thì con cháu của mầy,
Nối nhau đời đời không dứt.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ.
hoăng hoăng: tiếng bay thành bầy.
thằng thằng: dáng không dứt, cứ tiếp nối mãi.    

螽斯 3

Chung tư 3

Con giọt sành 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

螽斯羽、
揖揖兮。
宜爾子孫、
蟄蟄兮。

Chung tư vũ,
Tập tập hề.
Nghi nhĩ tử tôn,
Trập trập hề.

Cánh giọt sành
Bay nghe tụ tập,
Con cháu mày
Đông khắp dồi dào.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ.

tập tập: hội hợp tụ lại.
trập trập: ý đông nhiều.

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.