Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam - Cưu mộc
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam - Cưu mộc

Email In PDF.

Tranhsonthuy

樛木 1

Cưu mộc 1

Cây sà 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

南有樛木、
葛藟纍之。
樂只君子、
福履綏之。

Nam hữu cưu mộc,
Cát lũy lôi chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý tuy chi.

Núi nam có gốc cây sà,
Sắn bìm đùm bọc rườm rà quấn đeo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào sống yên.

» Hiện dịch nghĩa Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm kết leo lên.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc sẽ đưa đến để bà sống yên ổn.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
nam: núi nam.
cưu mộc: cây cong sà xuống.
lũy: một loại dây sắn.
lôi: kết vào.
chỉ: tiếng trợ ngữ từ.
quân tử: các người thiếp chỉ Hậu phi là quân tử, cũng như nói tiểu quân nội tử.
lý: lộc.
tuy: yên.

Hậu phi năng thi ân cho các người thiếp dưới mình mà không có lòng đố kỵ ghen tương, cho nên các người thiếp mến đức hạnh của bà Hậu phi mà nguyền chúc rằng: Núi nam có cây sà xuống, vui mừng thay bà Hậu phi! Thì bà được sống yên với nhiều phúc lộc.    

樛木 2

Cưu mộc 2

Cây sà 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

南有樛木、
葛藟荒之。
樂只君子、
福履將之。

Nam hữu cưu mộc.
Cát lũy hoang chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý tương chi.

Có cây sà mọc núi nam,
Phủ che quấn khắp sắn bìm bám theo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào giúp thêm.

» Hiện dịch nghĩa
Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm che lấp cả.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc sẽ phù trợ giúp đỡ bà.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
hoang: che lấp.
tương: phù trợ, giúp đỡ.

樛木 3

Cưu mộc 3

Cây sà 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

南有樛木、
葛藟縈之。
樂只君子、
福履成之。

Nam hữu cưu mộc,
Cát lũy oanh chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý thành chi.

Núi phía nam có cây cưu mộc,
Sắn với bìm đùm bọc quấn vào.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.

» Hiện dịch nghĩa
Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm quấn đeo lên.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc được tựu thành nơi bà.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
oanh: xoay quấn.
thành: thành tựu.

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.