Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi _Thiếu nam 5
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi _Thiếu nam 5

Email In PDF.

甘棠 1

Cam đường 1

Cây cam đường 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

蔽芾甘棠,
勿翦勿伐,
召伯所茇。

Tế phế cam đường
Vật tiễn vật phạt.
Thiệu Bá sở bạt.

Cam đường xanh tốt rườm rà.
Chớ nên xén cắt cùng là chặt cây.
Vì nơi Thiệu Bá ở đây.

 

» Hiện dịch nghĩa 

» Hiện dịch nghĩa 

Chú giải của Chu Hy: 

Chương này thuộc phú.

tế phế: dáng rườm rà, thịnh nhiều. 

cam đường: cây đỗ lê, thứ trắng là cam đường, thứ đỏ là đỗ lê.

tiễn: cắt hớt cành lá. phạt: chặt thân cây. Bá: Phương Bá (Thiệu Bá). bạt: nhà để dừng nghỉ giữa vùng cây cỏ. 
Ông Thiệu Bá đi khắp nước phương nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, có khi ở dưới cây cam đường. Về sau, người ta nhớ đến công đức của Thiệu Bá, thương mến cây cam đường ấy mà không nỡ làm cho nó bị thương tổn.

甘棠 2

Cam đường 2

Cây cam đường 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

蔽芾甘棠,
勿翦勿敗,
召伯所憩。

Tế phế cam đường,
Vật tiễn vật bị (bại).
Thiệu Bá sở khí.

Cam đường rập rạm tươi xanh
Chớ nên hớt xén bẻ cành mà chơi.
Vì nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.

» Hiện dịch nghĩa

 Chú giải của Chu Hy:

 Chương này thuộc phú.

 bại (đọc bị cho hợp vận): bẻ gẫy.

 khi: nghỉ ngơi. vật bại: chớ bẻ gãy, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt đẵn mà thôi, mà chớ nên làm gẫy mới được. Lòng thương mến càng lâu thì càng sâu đậm, chương sau cũng phỏng theo chương này.

甘棠 3

Cam đường 3

Cây cam đường 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

蔽芾甘棠,
勿翦勿拜,
召伯所說。

Tế phế cam đường
Vật tiễn vật bế (bái).
Thiệu Bá sở thuế.

Um tùm tươi tốt cam đường
Chớ nên xén nhánh và thường quẳng cây
Vì nhà Thiệu Bá ở đây.

Chú giải của Chu Hy: 

Chương này thuộc phú.

bái (đọc bế cho hợp vận): làm cho cong co.

thuế: nhà ở. vật bái: chớ bẻ cong, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt thôi, mà chớ nên quẳng uốn cong co nữa mới được.


Cây cam đường um tùm,
Chớ xén chớ quẳng uốn.
Vì là nơi nhà ông Thiệu Bá
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
bái (đọc bế cho hợp vận): làm cho cong co.
thuế: nhà ở.
vật bái: chớ bẻ cong, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt thôi, mà chớ nên quẳng uốn cong co nữa mới được.

 

 

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.