Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Phong thủy » Địa lý toàn thư (kỳ 102)
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Địa lý toàn thư (kỳ 102)

Email In PDF.

HÌNH THẾ - THỦ LOẠI

Tuyển chọn không đúng hình và thế, thì sinh khí trong sơn sẽ thất thoát. Sơn thế tựa ngàn vạn con ngựa phi nước đại tới, táng ở đây, đời sau có thể làm vương. Sơn thế tựa sóng lớn, Loan Chương trùng điệp, táng ở đây con cháu giàu có. Sơn thế giống Long gián trần, thủy lưu bao quanh, mây đẹp bay theo, táng ở đây đời sau con cháu là đại thần. Sơn thế tầng tầng lớp lớp lâu dài, cây cỏ sum suê, táng ở đây con cháu sáng lập một quốc gia mới. Song táng người ở nơi có sơn thế tựa rắn bò, nghiêng lệch thì sẽ nước mất nhà tan. Táng ở nơi sơn thế tựa thủy lưu chảy thẳng xuống thì tai họa đổ xuống đầu. Sơn hình tựa gò đống (Khâu Lũng) mà lưng mang Ngự, Bình táng ở đây đời sau ắt có người làm vương, hầu. Sơn hình tựa tổ chim yến, táng ở đây thì sẽ vì chia đất mà được nước. Sơn hình tựa hồ rượu nghiêng lệch, phía sau lại có sơn cương tới, phía trước không có kẻ ứng tiếp, táng ở đây đời sau con cháu sẽ làm công khanh đại phu. Sơn hình cái mũ đặt đứng con cháu đời đời hoan lạc. Sơn hình tựa nắp vung nồi táng ở trên đỉnh của nó đời sau hưởng giàu sang. Sơn hình tựa mũi đao hướng lên, táng mộ ở đây đời sau khó tránh tại họa. Táng ở nơi sơn hình tựa kiếm nằm ngang, con cháu bị diệt vong. Táng ở nơi sơn hình tựa mui thuyền, con gái của chủ nhân bệnh lâu không khỏi, con trai bị hình ngục. Táng ở nơi sơn hình tựa cái túi thì nhà cửa bị hỏa hoạn. Táng ở nơi sơn hình tựa quần áo bị nhăn nhúm vợ, con gái chủ nhân sẽ dâm đãng, làm những việc thương phong bại tục. Táng ở nơi sơn hình tự răng lược, đời sau moi sự đều mê loạn. Sơn thế và sơn hình hỗn loạn, không phân minh thì không nên táng ở đây.

Sau đó phải xem sơn thế hai bên cùng sơn hình phía trước. Nơi đất quý (bảo địa) có sơn hình và thế tựa trâu nằm, ngựa phi, phượng múa loan bay, mà nếu có hình rắn bò hoặc hình mai rùa thì không phải là đất quý, đặc biệt phải dùng thủy để thêm phần tốt đẹp. Hình trâu nằm sẽ mang tới tiền của; hình phượng múa sẽ mang tới chức vị tôn quý, chỉ cần xem sơn hình có chút gấp khúc thì táng ở đây không tốt lắm, cho nên phải chú ý trước sau hai bên của mộ táng.

Sơn thế lao tới cùng sơn hình chạy đi, phương hướng phải như nhau, có như thế mới là mộ huyệt tốt, sơn thế không tốt mà sơn hình tốt thì mộ huyệt còn có chút phúc khí, ngược lại thì tai họa chực chờ giáng xuống. Do đó cần có khí ngoài ngưng tụ với khí ở trong, mà lưu thủy có thể ngưng kết Lai Long. Sơn thế cao vút từ từ tiến tới, bỗng thu thế, nếu không có Thủy trì để tụ khí, thì khí bên trong sẽ thấm xuống đất. “Táng Kinh” viết:

“Nơi không súc tích sinh khí chính là nơi khiến thi cốt mục rữa”.

Gió thổi tới cũng có thể khiến sinh khí tản mác, Thổ Cương tầng tầng lớp lớp, nếu hai bên mình nó trống trải, trước mặt rộng lớn mà sau lưng đứt đoạn thì sinh khí sẽ bị gió thổi đi. “Táng Kinh” viết:

“Mộ huyệt có khí bốc lên tản mác đi, sẽ khiến quan tài mục nát”.

Về địa chất, đất nhuyễn nhưng phải chắc, tươi nhuận mà không ẩm ướt. Cần phải gồm đủ hai sắc hồng hoàng; đất khô như hạt gạo, có Tuyền Thủy lại có Sa đá nhỏ, đây là nơi hung họa. Tóm lại mộ huyệt có ba (3) điểm tốt đẹp, lại có sáu (6) tướng hung.

Ánh mặt trời chiếu xuống, vượng khí của địa mạch tiếp nhận lấy, nguyên thần hợp hội, mộ huyệt như thế gọi là Thần Nghênh Quỷ Đóa, đây là nơi đất tốt thứ nhất; khí Âm Dương cùng dung hòa, đất gồm đủ bốn (4) sắc trong số năm (5) sắc, đây là nơi đất tốt thứ nhì; nơi đất tốt thứ ba phải dùng sự quan sát tinh tường của nhà địa lý phong thủy để mộ huyệt được toàn bị.

Còn sáu (6) hung đó là:

Âm sai Dương thố là một hung; ngày tháng năm không hợp là hai hung; không theo bổn phận mà tới là ba hung; ỷ phúc khinh người, dựa thế làm càn là bốn hung; đắc tội với người trên, bức hiếp kẻ dưới là năm hung; trong mộ huyệt xuất hiện quái vật là sáu hung.

“Táng Kinh” viết:

“Có được mộ huyệt tốt mà không táng mộ kỹ thì chẳng khác nào đem thi thể mà quẳng ra ngoài đồng”.

Sưu tầm - Tôn sư Phong thủy Triệu tiên sinh

(Còn nữa)

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.