Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Phong thủy » Địa lý toàn thư (kỳ100)
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Địa lý toàn thư (kỳ100)

Email In PDF.

BÌNH CHI

Địa thế quý ở chỗ bằng phẳng, đất đai quý ở nơi có chi mạch. Nơi chi mạch nổi lên, sinh khí cũng theo đó mà có; nơi chi mạch tiêu tán, sinh khí cũng theo đó mà ẩn tàng ở trong. Phương pháp quan sát chi mạch là xem ở nơi bản thân của nó ẩn tàng, nổi lên, biến hóa ảo diệu, chỉ một mạch thừa tiếp thì các tướng của nó ẩn bên trong.

“Táng Kinh” viết:

“Đất có khí tốt, khí này biến hóa theo hình của đất (thổ hình); chi mạch có khí ngưng kết, khí này biến hóa theo thủy lưu. Sơn thế thuận theo thủy mà tới, sơn hình theo thủy mà như có lên có xuống, chúng cùng bao bọc, tầng tầng lớp lớp, táng ở nơi đây, cát tướng vĩnh viễn”.

SƠN THẾ

 Sơn thế uy nghi hiểm trở lại có sinh khí, muốn táng mộ thì nên táng ở nơi thế núi cùng hội hợp, dựa vào khí mạch của thế đến, chú ý quan sát nơi hoang phế của nó, chọn lựa nơi chúng giao nhau, tránh xa những nơi mang tới tai họa.

“Táng Kinh” viết:

“Táng mộ ở núi cũng tựa kêu to trong hẻm núi, âm thanh vọng lại rất nhanh”.

Có một số núi không thể táng mộ. Ngũ khí lấy sinh khí của Âm Dương mà điều hòa trên núi trẻ (Đồng sơn) không thể dùng để mộ táng; sinh khí dựa vào hình núi mà tới, nên không thể táng ở nơi núi đứt đoạn (Đoạn sơn); vì sinh khí vận hành hướng lên trên nên không thể táng người tại núi đá (Thạch sơn); vì sinh khí ngưng kết tùy theo sự ngưng kết của sơn thế, nên không thể hạ táng ở núi chạy ngang qua (Quá sơn); vì sinh khí sinh ra từ sự hội tụ giữa núi với núi nên không thể hạ táng ở nơi núi cô độc (Độc sơn), lẻ loi.

“Táng Kinh” viết:

“Đồng sơn, Đoạn sơn, Thạch sơn, Quá sơn, Độc sơn là những nơi sinh ra hung tai; hơn thế nó còn làm nhưng nơi cát phúc tốt đẹp đã có bị mất đi”.

Tìm sơn Cát Phúc khó nhất là tìm sơn thế, thứ đến là sơn hình, thứ nữa là tới phương hướng. Sơn thế ở nơi lý tưởng khi lên khi xuống, nó tới từ trời, tựa sóng nước, tựa dáng ngựa phi. Thế đến của nó hùng dũng, sự tiêu tán của nó không tiếng động; dường như trong lòng chất chứa châu báu, lại như rồng bay phượng múa vậy.

Sưu tầm - Tôn sư Phong thủy Triệu tiên sinh

(Còn nữa)

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.