Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Phong thủy » Địa lý toàn thư (kỳ 113)
Chủ nhật, 20 Tháng 1 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Địa lý toàn thư (kỳ 113)

Email In PDF.

NỘI TRUYỆN HẠ (tiếp theo)

Căn cứ vào quái đến thì cát, mất “căn cứ” thì trộm cướp xuất hiện, không dựa vào phương vị thì hung.

Căn cứ vào quái đến là chiếu theo ba quái Thiên Địa, Huyền Không để lập hướng và tiêu nạp Thủy thì mới tốt. Mất đi hướng của quái thì thành trộm cướp. Không chiếu theo Phụ Mẫu, Thiên, Địa tam quái thì hung.
Ngoài ra bốn sơn cương Tý, Ngọ, Mão, Dậu, nếu đem chúng làm Tổ sơn thì gia sản sung túc, Thủy tiến xa trăm dặm có thể phò tá vua, chúa, Thủy ngắn chủ tai họa.
Tý, Ngọ, Mão, Dậu là bản thân Ngũ Hành luôn hướng về vị trí của Vượng, Lai Long chiếu theo đó thì vượng về người và tài sản. Ngô công nói: Tý Ngọ là Thiên Kiếp tinh, Mão là Tướng tinh, Dậu là Hoa Cái tinh, nếu Thủy của nó đến từ sông ngòi khe rạch, dòng chảy xa hợp với cung vị của bản quái, ứng cục Long Thần mạnh mẽ, chủ về sản sinh ra danh tướng; nếu Thủy ngắn mang theo Sát thì tổn hại đến phú quý, nếu đi qua vị trí của Mộc Dục thì nam nữ dâm loạn, Long suy nhược mà đại quái cương cường thì chủ về tai họa do trộm cướp gây ra, ở đây muốn nói là phải hợp với Địa quái vậy”.
Biết rõ Âm Dương vận hành theo hai đường phú quý song toàn, bằng không tai họa giáng xuống.
Sơn lập hướng phải phân rõ Ngũ Hành, Âm Dương thuận nghịch, sinh tử thì mới có phú quý song toàn.
Tiền kiêm Long Thần Tiền kiêm Hướng, không nên đặt liên tục; Hậu kiêm Long Thần Hậu kiêm Hướng, sắp đặt xong, phải phân Âm Dương, Linh Thần và Chính Thần.
    “Tiền kiêm Hậu kiêm” chỉ Thiên quái là Tiền kiêm Hậu, Địa quái là Hậu kiêm Tiền. Phàm xác định cát hung, họa phúc theo Ngũ Hành Âm Dương, thuận nghịch đều dựa vào điều trên. Linh Thần và Chính Thần chỉ chi mạch là Chính Thần, can mạch là Linh Thần. Sơn hướng Chiết Thủy phải tính từ Linh Thần Ngũ Hành, như thế mới có được phú quý cát lợi. Càn Giáp Đinh liên tiếp chính là Tiền kiêm Hậu, Hợi Mão Mùi là Hậu kiêm Tiền. Biết được như vậy thì Ai Tinh không thoát ra ngoài Tam Hợp, Thiên quái và Địa quái.
Phụ Mẫu đảo vị là Chân Long, phú quý song toàn. Phụ Mẫu thuận vị, nghèo hèn suốt đời.
Đây là phương pháp Tứ Long Chiết Thủy. Phương pháp của cổ nhân: Đem Nhất Long làm Phụ Mẫu, Nhị Long làm Tử Tức, Tam Long làm Huynh Đệ, Tứ Long làm Tử Tôn. Chiết Thủy cần đi tư Tứ Long ngược về Tam rồi Nhị rồi Nhất Long, như vậy gọi là Phụ Mẫu đảo vị. Nếu từ Nhất, tới Nhị, Tam, Tứ Long thì gọi là thuận vị, như vậy la xấu. Ngô công nói: “Phụ tử tương sinh thì tài phúc vượng, Huynh đệ đồng sinh thì làm quan. Phụ tử tương khắc chủ hình thương. Huynh đệ tương khắc chủ cô độc”.
Nhất Long ở trong cung có Thủy đi qua, con cháu gian khổ; Tứ, Tam Nhị, Nhất đảo vị, bốn người con đều hiển vinh; Long hành rời xa, chủ  con cháu rời xa quê hương, bốn người con đều hành nghề buôn bán.
Phàm Chiết Thủy rời đi từ Nhất Long đến Tứ Long thì con cháu nghèo khổ. Từ Tứ, Tam, Nhị, Nhất Chiết Thủy mà đi thì đời sau phú quý. Chiết Thủy nhất quái gọi là Long đi ra xa, chủ xuất ngoại rời bỏ quê cha đất tổ, song nếu triết lại trở về bản quái Phụ Mẫu thì chủ phát về kinh doanh buôn bán.
Phong thủy gia hiện nay đa phần không biết Ai Tinh, chỉ dựa theo Thiên Tâm, tài sản ở phía Đông chuyển sang hướng Tây, coi phía Bắc thành phía Nam, Chân Long nằm suốt ngày trong núi, làm sao kiếm được? Chỉ vì tự mình không thấy lại đi tìm loạn.
    Đoạn này bàn về việc các nhà phong thủy không biết Ai Tinh pháp mà chỉ nhờ vào Thiên Tâm, Thập Đạo để lập hướng. Thủy của Sinh Vượng ở phía Đông thì lại đi lấy hướng Tây, Thủy của Lâm Quan ở bên Bắc thì họ lại lấy bên Nam. Dù Long là Châu Long huyệt, là Chính huyệt mà mất đi chuẩn mực của lưu thần, thì có khác nào quăng xác ngoài đồng !.


Sưu tầm-Tôn sư Phong thủy Triệu tiên sinh

(Còn nữa)

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.