Dâng hương Mẹ Suốt và mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tràng An Lịch sử - tổ chức văn phòng Triệu Dũng - Lịch sử phát triển Văn phòng
In

Luật sư Trưởng Văn phòng dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Luật sư Trưởng Văn phòng dâng hương tại tượng đài Mẹ Suốt và đồng bào Quảng Bình năm 2016